Blòd: Pa kite pèsonn voye dlo sou dife ou.

Didi te pase wè bon zanmi li pou li te mande li, apa li pa wè li. Li te vini jwenn li ap jwe baskèt. Nan konvèsation yo te genyen, vizitè a te fini pa konprann, Dimitri te fè yon lòt zanmi. Pou li te detounen basketè a, li te mennen li nan yon diskotèk, la, li te fè l fè konesans ak Natali. Lè Dimitri te ale nan antrènman, kotch la te konstate pèfòmans meyè jwè li an te bese. Li pa t renmen jan kotch la te pale avè li a, pou rezon sa, li te deside ale wè Didi, san dout li te pral chache yon rekonfò, men elas!

Télécharger gratuitement depuis amazon.fr

Nous avons vérifié que ce livre était gratuit le 18 nov. 2019 - 02:17 Détails de l'offre